Ny lag om företagshemligheter. SOU 2017:45
 • Arbetsrätt och arbetsliv
 • Ekonomi
 • Straffrätt & Rättsväsen

Ny lag om företagshemligheter. SOU 2017:45

Betänkande från 2016-års utredning om skyddet för företagshemligheter

55000

550 kr (exkl. moms)

Ny lag om företagshemligheter. SOU 2017:45

Ny lag om företagshemligheter. SOU 2017:45

 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 460
 • Utgiven: 2017
 • Serie: SOU 2017:045
 • ISBN/Best.nr: 978-913824618-4
 • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Ekonomi, Straffrätt & Rättsväsen
 • Taggar:

Om publikationen

Föreslår en ny lag om företagshemligheter, som ska ersätta den nu gällande lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Förslaget har sin bakgrund i att det måste göras ändringar den svenska lagstiftningen för att genomföra ett EU-direktiv om skydd för företagshemligheter.

I betänkandet föreslås även – utan bakgrund i EU-direktivet – en bestämmelse om straff för den som utnyttjar eller röjer en företagshemlighet som vederbörande har haft lovlig tillgång till följd av anställning eller uppdrag eller på annanliknande grund.

Utredningen föreslår att lagens definition av företagshemlighet ändras så att den närmare följer EU-direktivets definition. Kravet på att det ska röra sig om information vars röjande är ägnat att medföra skada i konkurrenshänseende ska behållas. Däremot föreslås att det nuvarande kravet i svensk rätt på att informationen avser affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse ska slopas. Det föreslås också att det ska klargörasdels att information om ett förhållande som utgör brott eller annat allvarligt missförhållande aldrig är en företagshemlighet, dels att en arbetstagares personliga erfarenhet och färdigheter inte utgör företagshemligheter.

Särskild utredare: Michaël Koch

Köp den tryckta utredningen och ta del av kompletta analyser och förslag!
Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!