Ny lag om bostadsanpassningsbidrag. Prop. 2017/18:80
Socialdepartementet

Ny lag om bostadsanpassningsbidrag. Prop. 2017/18:80

14400

144 kr (exkl. moms)

Flera av bestämmelserna i lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. förs i sak oförändrade över till den nya lagen. Vissa bestämmelser förtydligas och anpassas till rådande praxis. Bland annat:
 • Det är personen med funktionsnedsättning som söker bidraget, oavsett om denne äger bostaden eller är nyttjanderättshavare.
 • Ägaren ska medge åtgärderna och inte kräva ersättning för återställande.
 • Möjlighet för ägare till flerbostadshus att ta över bidraget.
 • Kommunen ska kunna låta utföra åtgärder och återbruka begagnad utrustning.
Bostadsanpassningsbidrag ska inte kunna lämnas för åtgärder i vissa särskilda boenden eller om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel som erbjuds av landstinget eller kommunen.
Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 118
 • Utgiven: 2018
 • Serie: Prop. 2017/18:080
 • ISBN/Best.nr: PROP1718080
 • Ämnen: Hälso & sjukvard, Offentlig förvaltning, Fastighetsfrågor & Samhällsplanering, Sociala frågor