Ny lag om bostadsanpassningsbidrag. Prop. 2017/18:80
Socialdepartementet

Ny lag om bostadsanpassningsbidrag. Prop. 2017/18:80

14400

144 kr

Flera av bestämmelserna i lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. förs i sak oförändrade över till den nya lagen. Vissa bestämmelser förtydligas och anpassas till rådande praxis. Bland annat:
  • Det är personen med funktionsnedsättning som söker bidraget, oavsett om denne äger bostaden eller är nyttjanderättshavare.
  • Ägaren ska medge åtgärderna och inte kräva ersättning för återställande.
  • Möjlighet för ägare till flerbostadshus att ta över bidraget.
  • Kommunen ska kunna låta utföra åtgärder och återbruka begagnad utrustning.
Bostadsanpassningsbidrag ska inte kunna lämnas för åtgärder i vissa särskilda boenden eller om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel som erbjuds av landstinget eller kommunen.
Produktdetaljer: