.
Ny kärntekniklag - med förtydligat ansvar. SOU 2019:16
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Offentlig rätt

Ny kärntekniklag - med förtydligat ansvar. SOU 2019:16

Betänkande från Kärntekniklagutredningen (M 2017:05)

56300

563 kr (exkl. moms)

Ny kärntekniklag - med förtydligat ansvar. SOU 2019:16

Ny kärntekniklag - med förtydligat ansvar. SOU 2019:16

 • Utgivare: Miljö- och energidepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 401
 • Utgiven: 2019
 • ISBN/Best.nr: 978-913824914-7
 • Ämnen: Fastighetsrätt, miljö och samhälle, Offentlig rätt
 • Taggar:

Om publikationen

Undersöker behovet av ändringar i kärntekniklagen, förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet, strålskyddslagen, miljöbalken och finansieringslagstiftningen.

Utredaren skulle bland annat:
 • undersöka möjligheter och fördelar med att samordna ansvarsförhållandena enligt kärntekniklagen och miljöbalken,
 • analysera för- och nackdelar med att separera ansvaret för kärnsäkerhet och strålskydd från det långsiktiga ansvaret för avveckling och omhändertagande av avfall, och
 • analysera vad som bör krävas vid ett eventuellt byte av tillståndshavare och förutsättningar för ägarprövning vid förändringar i ägandet av reaktorbolag.
Särskild utredare: Gábor Szendrö
Se längre ned för länk till direktivet som utredningen arbetat utifrån.