.
Ny Juridik 4:23
 • Straffrätt
 • EU-rätt

Ny Juridik 4:23

47000

470 kr (exkl. moms)

Ny Juridik 4:23

Ny Juridik 4:23

Lagerstatus: Finns i lager
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Tidskrift
 • Upplaga: 4:23
 • Omfång: 88
 • Utgiven: 2024
 • Serie: NY JURIDIK
 • ISBN: 9789139028239
 • Ämnen: Straffrätt
 • Taggar: EU-rätt

Om boken

I en artikel av rättssakkunniga Mushka Pistol redovisas de förslag som under hösten 2023 presenterats i betänkandet Vem äger fastigheten (SOU 2023:55), en utredning med syfte att föreslå åtgärder för att hindra att fastighetsmarknaden utnyttjas av oseriösa eller kriminella aktörer.

I en artikel av konsulten Henrik Höglund förklarar han hur en enskild bestämmelse, 39 § byggnadsstadgan, i en författning som upphävdes 1987, fortfarande kan ha så stor betydelse för landets alla tillämpare av plan- och bygglagens bygglovsregler och han gör en genomgång av relevant praxis för den nutida tillämpningen av bestämmelsen.

Forskaren i konkurrensrätt Vladimir Bastidas Venegas redogör för och kommenterar i en artikel det s.k. Google Android-målet som Tribunalen avgjorde under 2022 rörande missbruk av dominerande ställning enligt artikel 102 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF).

Maria Fritz och Jörgen Hettne vid Institutionen för handelsrätt i Lund, ger i denna
artikel en översikt över ny lagstiftning som nyligen har beslutats eller är på gång inom
EU. Översikten ägnas denna gång åt de förändringar i EU:s grundläggande fördrag som
för närvarande diskuteras.

Maria Fritz och Jörgen Hettne vid Institutionen för handelsrätt i Lund, ger i denna artikel
en översikt över viktigare domar som meddelats av EU-domstolen och Tribunalen under
tredje kvartalet år 2023.