.
Ny Juridik 4:20
  • Övrigt
  • Referensverk och tidskrifter

Ny Juridik 4:20

0
Ny Juridik 4:20
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Tidskrift
  • Upplaga: 4
  • Utgiven: 2020
  • Ämnen: Övrigt
  • Taggar: Referensverk och tidskrifter

Om boken

I en artikel av Lars-Åke Johnsson, specialist och expert inom områdena sjukvårds- och
hälsovårds- och patientjuridik, beskriver och förklarar han hur det svenska samhället agerat
på den senaste och fortfarande pågående pandemin och gör nedslag i hur vårt samhälle, vår
beredskap, vårt vårdsystem och dess regler påverkas av det rådande läget.

I en artikel av Viktor Robertson, Albin Svensson och Lina Nyman, Advokatfirman Kahn
Pedersen, beskrivs regeringens nya förslag till ändringar i säkerhetsskyddslagen, som har
till syfte att hindra överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet, bestämmelser som föreslås
träda ikraft redan den 1 januari 2021.

I en artikel av advokaterna Rebecka Harding och Anna Ersson, beskriver och sammanfattar
de några av de nyheter som de nya konsumentreglerna kommer att innebära, i anledning av
antagandet av tre nya EU-direktiv. De svenska konsumentreglerna skärps och moderniseras
och bland annat kommer avskräckande administrativa bötessanktioner att införas för att
säkerställa att bolagen följer reglerna. Dessutom kommer en ny lag för konsumentskydd att
införas som ersätter konsumentköplagen.

Maria Fritz och Jörgen Hettne vid Institutionen för handelsrätt i Lund, ger i denna artikel en
översikt över viktigare domar som meddelats av EU-domstolen och Tribunalen under tredje
kvartalet år 2020.