.
Ny Juridik 3:23
 • Insolvensrätt
 • Övrigt
 • Offentlig rätt
 • Referensverk och tidskrifter
 • Internationell rätt och folkrätt
 • EU-rätt

Ny Juridik 3:23

0
Ny Juridik 3:23
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Tidskrift
 • Upplaga: 3:23
 • Utgiven: 2023
 • Serie: NY JURIDIK
 • Ämnen: Insolvensrätt, Övrigt, Offentlig rätt
 • Taggar: Referensverk och tidskrifter, Internationell rätt och folkrätt, EU-rätt

Om boken

I en artikel av folkrättsjuristen Per Sevastik diskuterar och analyserar han begreppen
”rättsstatens principer” (rule of law) och ”mänskliga rättigheter” samt hur de båda begreppen
relaterar till varandra.

Marie Karlsson-Tuula och Johan Lorentzon behandlar i en artikel värderingsfrågor i
samband med företagsrekonstruktion.

Överskuldsättningsutredningen har nyligen lagt fram sitt betänkande Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning (SOU 2023:38). I en artikel
reflekterar f.d. lagmannen Mikael Mellqvist över hur problembeskrivningen egentligen
matchas av föreslagna åtgärder.

Maria Fritz och Jörgen Hettne vid Institutionen för handelsrätt i Lund, ger i denna artikel
en översikt över ny lagstiftning som nyligen har beslutats eller är på gång inom EU.

Maria Fritz och Jörgen Hettne vid Institutionen för handelsrätt i Lund, ger i denna artikel
en översikt över viktigare domar som meddelats av EU-domstolen och Tribunalen under
andra kvartalet år 2023.