.
Ny Juridik 3:23
  • Straffrätt

Ny Juridik 3:23

Planerad utgivning under september 2023.
47000

470 kr (exkl. moms)

Ny Juridik 3:23

Ny Juridik 3:23

  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Tidskrift
  • Upplaga: 3:23
  • Omfång: 122
  • Serie: NY JURIDIK
  • ISBN: 9789139028222
  • Ämnen: Straffrätt
  • Taggar:

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

I en artikel av folkrättsjuristen Per Sevastik diskuterar och analyserar han begreppen
”rättsstatens principer” (rule of law) och ”mänskliga rättigheter” samt hur de båda begreppen
relaterar till varandra.

Marie Karlsson-Tuula och Johan Lorentzon behandlar i en artikel värderingsfrågor i
samband med företagsrekonstruktion.

Överskuldsättningsutredningen har nyligen lagt fram sitt betänkande Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning (SOU 2023:38). I en artikel
reflekterar f.d. lagmannen Mikael Mellqvist över hur problembeskrivningen egentligen
matchas av föreslagna åtgärder.

Maria Fritz och Jörgen Hettne vid Institutionen för handelsrätt i Lund, ger i denna artikel
en översikt över ny lagstiftning som nyligen har beslutats eller är på gång inom EU.

Maria Fritz och Jörgen Hettne vid Institutionen för handelsrätt i Lund, ger i denna artikel
en översikt över viktigare domar som meddelats av EU-domstolen och Tribunalen under
andra kvartalet år 2023.