.
Ny Juridik 3:23
 • Insolvensrätt
 • Övrigt
 • Offentlig rätt
 • Referensverk och tidskrifter
 • Internationell rätt och folkrätt
 • EU-rätt

Ny Juridik 3:23

47000

470 kr (exkl. moms)

Ny Juridik 3:23

Ny Juridik 3:23

Lagerstatus: Finns i lager
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Tidskrift
 • Upplaga: 3:23
 • Omfång: 122
 • Utgiven: 2023
 • Serie: NY JURIDIK
 • ISBN: 9789139028222
 • Ämnen: Insolvensrätt, Övrigt, Offentlig rätt
 • Taggar: Referensverk och tidskrifter, Internationell rätt och folkrätt, EU-rätt

Om boken

I en artikel av folkrättsjuristen Per Sevastik diskuterar och analyserar han begreppen
”rättsstatens principer” (rule of law) och ”mänskliga rättigheter” samt hur de båda begreppen
relaterar till varandra.

Marie Karlsson-Tuula och Johan Lorentzon behandlar i en artikel värderingsfrågor i
samband med företagsrekonstruktion.

Överskuldsättningsutredningen har nyligen lagt fram sitt betänkande Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning (SOU 2023:38). I en artikel
reflekterar f.d. lagmannen Mikael Mellqvist över hur problembeskrivningen egentligen
matchas av föreslagna åtgärder.

Maria Fritz och Jörgen Hettne vid Institutionen för handelsrätt i Lund, ger i denna artikel
en översikt över ny lagstiftning som nyligen har beslutats eller är på gång inom EU.

Maria Fritz och Jörgen Hettne vid Institutionen för handelsrätt i Lund, ger i denna artikel
en översikt över viktigare domar som meddelats av EU-domstolen och Tribunalen under
andra kvartalet år 2023.