.
Ny Juridik 3:22
  • Straffrätt

Ny Juridik 3:22

Produkt-id: 7537759518886
ID: P000046502
Ny Juridik 3:22
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

I en artikel av Leif Norell, teknologie doktor och tidigare expert inom fastighetsrätt vid
Lantmäteriet, diskuteras några intressanta rättsfall från MÖD och bl.a. HD:s märkliga
rättstillämpning i fallet Kombinationsfastigheten vid Mjösjön 2022. Författaren menar att
domskälen inte är övertygande.

I en artikel av rektorn respektive kanslichefen för Domstolsakademin Erik Brattgård och
Joakim Zetterstedt presenterar de akademins organisation, uppdrag, utveckling och
verksamhet.

I en artikel av Emma Kadri Bergström, senior associate Mannheimer Swartling, beskrivs
hur användningen av s.k. öppen källkod kan leda till ett flertal svårhanterade juridiska
svårigheter vilket belyses ur olika aspekter.

Ett vapenbrott ska rubriceras som grovt om vapnet innehafts i en kriminell miljö. Men
vad är egentligen en kriminell miljö? Amanda Grahn redogör i en artikel för de många
komplikationer som kan vara förbundna med tillämpningen av begreppet.

Maria Fritz och Jörgen Hettne vid Institutionen för handelsrätt i Lund ger i denna artikel
en översikt över ny lagstiftning som nyligen har beslutats eller är på gång inom EU.

Maria Fritz och Jörgen Hettne vid Institutionen för handelsrätt i Lund ger i denna artikel
en översikt över viktigare domar som meddelats av EU-domstolen och Tribunalen under
andra kvartalet år 2022.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139026914.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"P000046502", "primary"=>"false", "verkid"=>"P0000459633:22", "subject_areas"=>["Straffrätt"], "subjects"=>["Straffrätt"], "datechanged"=>"2022-10-11", "prodtype"=>"Tidskrift", "pod"=>"false", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"3:22", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2022", "publicerat_datum"=>"2022-10-11", "publicerat_timestamp"=>1665446400, "marclass"=>"BRONZE TITLE"}