.
Ny Juridik 3:20
  • Övrigt
  • Referensverk och tidskrifter

Ny Juridik 3:20

0
Ny Juridik 3:20
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Tidskrift
  • Utgiven: 2020
  • Ämnen: Övrigt
  • Taggar: Referensverk och tidskrifter

Om boken

Psykologen och organisationskonsulten Maria Åkerlund presenterar och kommenterar i sin
artikel frågor som har att göra med vår livslånga utveckling av vår identitet och former för
meningsskapande. Det finns onekligen mycket att lära och ta till sig, inte minst för att hantera
de oerhörda utmaningar vi som individer – och art – står inför.

Mark- och miljööverdomstolen har i fallet MÖD 2019:13 bedömt ett skadeståndsanspråk mot
Trafikverket från en butiksinnehavare som gjort förluster p.g.a. försvårat tillträde till butiken
under pågående järnvägsarbeten. Professor emeritus Ulf Jensen har i en artikel analyserat
domen.

Advokaten Björn Rundblom Andersson diskuterar i en artikel frågor om huruvida en
tvist rörande företagshemligheter kan bli föremål för skiljeförfarande eller inte samt om
lagstiftningen angående skydd av företagshemligheter innefattar inomobligatoriskt ansvar.
Lagmannen Mikael Mellqvist har tidigare i denna tidskrift – år 2001 och 2013 – redovisat vissa framtidsinriktade insolvensrättsliga spaningar. Nu fortsätter spaningen och här är del II. I förra numret publicerades del I. Del II är fokuserad på övergripande frågor rörande den formella insolvenshanteringen med betoning på konkursförfarandet samt en avslutande framtidsspaning.

Maria Fritz och Jörgen Hettne vid Institutionen för handelsrätt i Lund, ger i denna artikel en
översikt över viktigare domar som meddelats av EU-domstolen och Tribunalen under andra
kvartalet år 2020.