.
Ny Juridik 2:23
  • Straffrätt

Ny Juridik 2:23

47000

470 kr (exkl. moms)

Ny Juridik 2:23

Ny Juridik 2:23

Lagerstatus: Finns i lager
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Tidskrift
  • Upplaga: 2:23
  • Omfång: 97
  • Utgiven: 2023
  • Serie: NY JURIDIK
  • ISBN: 9789139028215
  • Ämnen: Straffrätt
  • Taggar:

Om boken

Advokat Ronny Henning redogör i en artikel för ett färskt rättsfall från mars 2023, mål T
226–22, Hovrätten Nedre Norrland. Domen har vunnit laga kraft. En viktig delfråga i målet
är jordabalkens åtskillnad mellan återgångsvillkor och hävningsförbehåll, i detta fall
vid en kommunal markförsäljning.

I en artikel av jur. dr Alexander Unnersjö diskuterar författaren fullmaktsfrågor relaterade
till två olika systemsynsätt, dels uppkomsten av avtalsbundenhet, dels utomobligatoriskt
ansvar för skadestånd vid huvudmannens orsakande av tredje mans befogade
fullmaktstillit. Särskilt diskuteras rättsfallen NJA 2014 s. 684 och NJA 2021 s. 1017, men
även bl.a. NJA 1987 s. 692.

Nya regler om bolags rörlighet över gränserna inom EU trädde nyligen ikraft, 31 januari
2023. I stort innebär det att reglerna om gränsöverskridande fusioner utvecklats och att
nya regler om gränsöverskridande delningar och ombildningar införts i aktiebolagslagen.
I en artikel av advokaten, adj. professor, Carl Svernlöv och jur. kand., tidigare kansliråd
Katarina Bilge, beskrivs det nya regelverket.

I en artikel av juristerna och bostadsrättsexperterna Göran Olsson, Ingrid Uggla och Bo
Wolwan
diskuteras frågan om vad en medlemsförteckning i en bostadsrättsförening ska
innehålla när den på begäran lämnas ut.

Maria Fritz och Jörgen Hettne vid Institutionen för handelsrätt i Lund, ger i denna artikel
en översikt över viktigare domar som meddelats av EU-domstolen och Tribunalen under
första kvartalet år 2023.