.
Ny Juridik 2:22
  • Straffrätt

Ny Juridik 2:22

0
Ny Juridik 2:22
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Ofta uttrycks det som att tillgång till en bostad är en mänsklig rättighet. Är det så, eller
är det i sin ordning att utmäta en bostad? Vad gäller i så fall? Ulf Jensen kommenterar i
en artikel en svängig praxis.

I en artikel av advokaterna Rebecka Harding och Anna Ersson, beskriver och sammanfattar
de införlivandet av tre EU-direktiv i svensk konsumenträtt. En ny konsumentköplag
började gälla redan den 1 maj i år och flera nyheter är att vänta till hösten. Nyheterna
innebär bland annat att konsumentreglerna moderniseras och att sanktionsavgifter
införs vid överträdelser av flertalet regler.

Att brister i vår arbetsmiljö leder till negativa konsekvenser är allmänt känt men kunskap
om hur olika roller påverkar arbetsplatser är mer okänt. Vilka roller förekommer på
arbetsplatser med mobbning? Är inte bara det direkta offret utan även den som bevittnar
mobbningen av betydelse? I en artikel belyser och kommenterar forskaren i psykologi
Sandra Jönsson de studier som gjort om detta.

I en artikel av advokaterna Sara Bysell och Yngve Kihlström behandlas frågan om
myggbekämpning, en delikat miljöprövningsfråga. Artikeln beskriver alla svårigheter
och intressanta processperspektiv som behöver beaktas vid prövningen att använda
bekämpningsmedel.

Maria Fritz och Jörgen Hettne vid Institutionen för handelsrätt i Lund, ger i denna artikel
en översikt över viktigare domar som meddelats av EU-domstolen och Tribunalen under
första kvartalet år 2022.