.
Ny Juridik 1:24
 • Övrigt
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Insolvensrätt
 • EU-rätt
 • Referensverk och tidskrifter
 • Fastighetsrätt

Ny Juridik 1:24

Produkt-id: 8859568341335
ID: P000048809

490 kr (exkl. moms)

Ny Juridik 1:24

Ny Juridik 1:24

Lagerstatus: Finns i lager
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Tidskrift
 • Upplaga: 1:24
 • Omfång: 108
 • Utgiven: 2024
 • Serie: NY JURIDIK
 • ISBN: 9789139029939
 • Ämnen: Övrigt, Fastighetsrätt, miljö och samhälle, Insolvensrätt
 • Taggar: EU-rätt, Referensverk och tidskrifter, Fastighetsrätt,

Om boken

Ska anonyma vittnen tillåtas? Den frågan har diskuterats under ett antal år. I denna
artikel redogör advokat Bengt Ivarsson för de två senaste utredningarna som behandlat
frågan och de tveksamheter som av flera skäl är förenade med det senaste förslaget i
SOU 2023:67.

Anders Dahlsjö tidigare fastighetsråd vid Mark- och miljööverdomstolen, följer i en
artikel upp en tidigare analys av egendomsskyddet enligt 2 kap. 15 § RF inom ramen
FBL presenterad i en tidigare utgiven antologi Intresseavvägningar inom fastighetsrätten,
Norstedts Juridik, 2021.

Professor Marie Karlsson-Tuula beskriver i en artikel förutsättningarna för att hantera
tidigare ingångna avtal under företagsrekonstruktion samt berör kort också vad som
gäller gäldenärens avtal som ingåtts under en företagsrekonstruktion och den s.k. superförmånsrätten.

Maria Fritz och Jörgen Hettne vid Institutionen för handelsrätt i Lund, ger i denna artikel
en översikt över ny lagstiftning som nyligen har beslutats eller är på gång inom EU. Översikten ägnas denna gång åt EU:s regler om utländska direktinvesteringar m.m. och den
lag om granskning av utländska direktinvesteringar som började gälla i Sverige den 1 december 2023.

Maria Fritz och Jörgen Hettne vid Institutionen för handelsrätt i Lund, ger i denna artikel
en översikt över betydelsefulla domar som meddelats av EU-domstolen och Tribunalen
under fjärde kvartalet år 2023.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139029939.png", "type"=>"print", "product_id"=>"P000048809", "primary"=>"true", "verkid"=>"P0000488051:24", "subject_areas"=>["Övrigt", "Fastighetsrätt, miljö och samhälle", "Insolvensrätt"], "subjects"=>["EU-rätt", "Referensverk och tidskrifter", "Fastighetsrätt", "Insolvensrätt"], "datechanged"=>"2024-06-05", "prodtype"=>"Tidskrift", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"21", "stock"=>"39", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1:24", "priceresellers"=>"0", "size"=>"108", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2024", "publicerat_datum"=>"2024-04-08", "publicerat_timestamp"=>1712534400}