.
Ny Juridik 1:23
 • Straffrätt
 • Förmögenhetsrätt
 • Övrigt
 • EU-rätt
 • Referensverk och tidskrifter

Ny Juridik 1:23

47000

470 kr (exkl. moms)

Ny Juridik 1:23

Ny Juridik 1:23

Lagerstatus: Finns i lager
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Tidskrift
 • Upplaga: 1:23
 • Omfång: 114
 • Utgiven: 2023
 • Serie: NY JURIDIK
 • ISBN: 9789139028208
 • Ämnen: Straffrätt, Förmögenhetsrätt, Övrigt
 • Taggar: EU-rätt, Referensverk och tidskrifter

Om boken

Oskar Andrews behandlar i en artikel den närmare innebörden av kravet på ensidighet i definitionen av vad som utgör ett skuldebrev och vikten av detta moment i definitionen.

Kan ett företag ta emot statligt stöd (vid korttidsarbete) och samtidigt besluta om vinstutdelnin g? I en artikel behandlar Malcolm Pettersson och Babak Werngren frågan utifrån två färska rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen.

Alexander Hase, jur.kand. och biträdande jurist, diskuterar i en artikel patent- och konkurrensrättsliga aspekter av sådana patentförlikningsavtal inom läkemedelssektorn som går under benämningen pay-for-delay.

En kriminalisering har alltid ett skyddsobjekt, dvs. ett intresse som ska skyddas med hot om straff. Men ibland blir det fel. Den särskilda kriminaliseringen av terroristbrott utgör ett exempel på det, vilket Mikael Mellqvist utvecklar i en artikel.

Maria Fritz och Jörgen Hettne vid Institutionen för handelsrätt i Lund, ger i denna artikel en översikt över ny lagstiftning som nyligen har beslutats eller är på gång inom EU.

Maria Fritz och Jörgen Hettne vid Institutionen för handelsrätt i Lund, ger i denna artikel en översikt över viktigare domar som meddelats av EU-domstolen och Tribunalen under fjärde kvartalet år 2022.