.
Ny Juridik 1:22
  • Straffrätt

Ny Juridik 1:22

47000

470 kr (exkl. moms)

Ny Juridik 1:22

Ny Juridik 1:22

Lagerstatus: Tillfälligt slut
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Tidskrift
  • Upplaga: 1:22
  • Omfång: 114
  • Utgiven: 2022
  • Serie: NY JURIDIK
  • ISBN: 9789139026266
  • Ämnen: Straffrätt
  • Taggar:

Om boken

Vid upplåtelse av bostadsrätt ska det bestämmas dag för tillträde. Vid nyproduktion är
det vanligt att det tecknas ett s.k. förhandsavtal. I dessa anges ibland inte ett bestämt
datum som tillträdesdag, utan i stället endast ”beräknad tidpunkt för upplåtelsen”. Den
osäkerhet detta har skapat belyses i en artikel av juristen och bostadsrättsexperten
Ingrid Uggla.
Sacharias Votinius presenterar i en artikel ett utdrag ur sin bok ”Det samhällsbärande
kontraktet: Individuation och likriktning i den västerländska civilisationen”, där han
fångar att de emancipatoriska värden som sedan antiken bär upp den västerländska
civilisationen representeras av civilrättens själva hjärtpunkt – kontraktsrelationen.
Buller är något som nästan konstant finns i omgivningen. I en artikel av advokat Caterina
Carreman
och biträdande jurist Sara Eriksson behandlas frågan om intresseavvägningar
genom exemplifierande rättsfall.
I denna artikel av Lars Burman, miljöutredare vid SLB-analys och Albin Ring, förvaltningsjurist Stockholms stad redogör författarna för vilka regler som styr vår luftkvalitet,
historiken kring regleringen, hur kommunen och andra offentliga organ kan samverka
för bevakning, hur allmänheten kan dra nytta av öppen data om luftkvalitet och kort om
forskning och kommande reviderat luftkvalitetsdirektiv.
Maria Fritz och Jörgen Hettne vid Institutionen för handelsrätt i Lund, ger i denna artikel
en översikt över viktigare domar som meddelats av EU-domstolen och Tribunalen under
fjärde kvartalet år 2021.