Ny instansordning för inrättande av exportbutik på flygplats. Prop. 2014/15:5
Finansdepartementet

Ny instansordning för inrättande av exportbutik på flygplats. Prop. 2014/15:5

7600

76 kr

Som ett led i att begränsa regeringens hantering av förvaltningsärenden i enskilda fall, föreslår regeringen att Skatteverket ska bli ansvig myndighet för att inrätta exportbutik på flygplats.I propositionen föreslås också att definitionen av tredje territorier i mervärdesskattelagen justeras. Dessutom föreslås att en ändring görs i lagen om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster mot bakgrund av att reglerna om gruppregistrering kvarstår. Samtliga föreslagna lagändringar ska träda i kraft den 1 januari 2015.
Produktdetaljer: