Ny instansordning för arbetsmiljöärenden
Arbetsmarknadsdepartementet

Ny instansordning för arbetsmiljöärenden

17100

171 kr

Föreslår att samtliga beslut från Arbetsmiljöverket som är överklagbara, ska överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd ska krävas vid överklagande till kammarrätten.

Vidare görs bedömningen att Arbetsmiljöverkets beslut bör överklagas hos Länsrätten i Stockholms län.

Produktdetaljer: