Ny instans för va-målen. Prop. 2015/16:11
Miljö- och energidepartementet

Ny instans för va-målen. Prop. 2015/16:11

14400

144 kr (exkl. moms)

Föreslår lagändringar som avser handläggningen av va-målen i mark- och miljödomstolen, fördelning av rättegångskostnader, äldre bestämmelsers tillämpning, behörig mark- och miljödomstol och kompetenskrav för rättens ledamöter.
Tryckt upplaga: