Ny indelning av län och landsting.
Finansdepartementet

Ny indelning av län och landsting.

8000

80 kr (exkl. moms)

En kommitté ska föreslå en ny läns- och landstingsindelning som innebär att Sverige delas in i väsentligt färre län och landsting. Kommittén ska utgå från vilka behov medborgare och näringsliv har i olika frågor bl.a. transporter, arbetsmarknad, hälso- och sjukvård, utbildning, kultur och en god miljö.
Produktdetaljer: