.
Ny dataskyddslag. Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. SOU 2017:39
  • Offentlig rätt
  • Socialrätt
  • Straffrätt

Ny dataskyddslag. Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. SOU 2017:39

Betänkande från Dataskyddsutredningen

55000

550 kr (exkl. moms)

Ny dataskyddslag. Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. SOU 2017:39

Ny dataskyddslag. Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. SOU 2017:39

  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 525
  • Utgiven: 2017
  • ISBN/Best.nr: 978-913824607-8
  • Ämnen: Offentlig rätt, Socialrätt, Straffrätt
  • Taggar:

Om publikationen

I betänkandet föreslår utredningen att personuppgiftslagen ska upphävas och att de kompletterande bestämmelser av generell karaktär som de lägger fram ska samlas i en ny övergripande lag och förordning om dataskydd. Den nya lagen kallas dataskyddslagen.

Utredningen föreslår vidare att den lägsta möjliga åldersgränsen, 13 år, ska gälla i Sverige för när barn själva ska kunna samtycka till att deras personuppgifter behandlas när de använder sociala medier, söktjänster och appar.

Enligt dataskyddsförordningen får medlemsstaterna själva bestämma om och i vilken utsträckning myndigheter utöver företag och andra enskilda ska kunna tvingas betala administrativa sanktionsavgifter om de bryter mot förordningen. Utredningen anser att enskildas intresse av skydd för sin personliga integritet väger lika tungt om uppgifter behandlas i det allmännas verksamhet som i den privata sektorn och föreslår att även myndigheter ska kunna åläggas att betala sanktionsavgifter.

Köp utredningen och ta del av analyser och förslag!

Särskild utredare: Inga-Lill Askersjö

Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!