Nuclear Waste State-of -the-Art Report 2015. SOU 2015:11. Engelsk översättning.
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

Nuclear Waste State-of -the-Art Report 2015. SOU 2015:11. Engelsk översättning.

Safeguards, record-keeping and financing for increased saftety

24000

240 kr (exkl. moms)

Translation into English of SOU 2015:11 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet.
Tryckt upplaga: