.
Nova
  • Offentlig rätt
  • Socialrätt
  • Skola och utbildning

Nova

Verktyg och metoder för normkreativ innovation

45000

450 kr (exkl. moms)

Nova

Nova

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

  • Utgivare: Vinnova
  • Upplaga: 1
  • Utgiven: 2016
  • ISBN/Best.nr: 978-918753743-1
  • Ämnen: Offentlig rätt, Socialrätt, Skola och utbildning
  • Taggar:

Om publikationen

NOVA innehåller konkreta verktyg och handfasta metoder för alla som vill skapa nomkreativa lösningar - dvs lösningar som är inkluderande, tillgängliga och hållbara.

Produkter, tjänster, miljöer och andra lösningar begränsar idag många människor för att de skapats utifrån en alltför snäv förståelse för deras verkliga situation och djupliggande behov. En anledning är att det ofta saknas kunskap om hur normer och värderingar påverkar resultatet av innovations- och utvecklingsarbete. Det här materialet stödjer utvecklare i att både analysera behov och att omsätta kunskapen i nytänkande och värdeskapande lösningar.

Materialets fokus är på normer som diskriminerar, men egentligen är innehållet användbart i alla innovationssamanhang. All verklig innovation handlar om att utmana normer!

Produkten är i form av en box om 52 kort.

Författare är Mariana Alves, Karin Ehrnberger, Marcus Jahnke och Åsa Wikberg Nilsson.