.
Handbok för notarier

Handbok för notarier

Sofia Jungstedt, Malcolm Pettersson, Anna Uppfeldt

En praktisk vägledning

34000

340 kr (exkl. moms)

Handbok för notarier

Handbok för notarier

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Att sitta ting kan vara en omtumlande upplevelse, särskilt till en början. Många nyblivna notarier är obekanta med hur en domstol fungerar i praktiken och måste snabbt lära sig vilka krav som ställs och varför. Även om det finns äldre notarier, beredningsjurister, fiskaler, rådmän och domstolshandläggare som kan ge stöd i det dagliga arbetet, gör brist på både tid och resurser att notarien måste komma underfund med mycket på egen hand. Syftet med denna bok är därför att underlätta den nyanställde notariens tillvaro och ge en handfast introduktion till notariearbetet. Boken tar fasta på allmänna grunder för notariens arbete och sådant som i regel tar upp en stor del av notariens tid, bland annat

  • bemötande och uppträdande mot allmänheten och i rätten
  • föredragning och föredragningsteknik
  • votering
  • författande av domar och beslut.

Handboken innehåller även en praktisk ordlista.