.
Notariehandbok

Notariehandbok

Malcolm Pettersson, Sofia Jungstedt, Anna Uppfeldt
Planerad utgivning under augusti 2023.
31400

314 kr (exkl. moms)

Notariehandbok

Notariehandbok

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Att sitta ting kan vara en omtumlande upplevelse, särskilt till en början. Många nyblivna notarier är obekanta med hur en domstol fungerar i praktiken och måste snabbt lära sig vilka krav som ställs och varför. Även om det finns äldre notarier, beredningsjurister, fiskaler, rådmän och domstolshandläggare som kan ge stöd i det dagliga arbetet, gör brist på både tid och resurser att notarien måste komma underfund med mycket på egen hand. Syftet med denna bok är därför att underlätta den nyanställde notariens tillvaro och ge en handfast introduktion till notariearbetet. Boken tar fasta på allmänna grunder för uppdraget och sådant som i regel tar upp en stor del av notariens tid, bland annat

  • beredning av mål och ärenden
  • bemötande och uppträdande mot allmänheten och i rätten
  • föredragning och föredragningsteknik
  • votering
  • författande av domar och beslut.

Handboken innehåller även en praktisk ordlista.