.
Notariebrottmål

Notariebrottmål

40200

402 kr (exkl. moms)

Notariebrottmål

Notariebrottmål

  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 2
  • Omfång: 258
  • Utgiven: 2017
  • ISBN: 9789139019763
  • Ämnen: Straffrätt
  • Författare: Lars Holmgård

Om boken

Notarier vid tingsrätter handlägger vissa mål där påföljdenär böter, så kallade notariebrottmål. Som notarie stöterman på praktiska problem och kan känna sig osäker på hurman bör agera i olika situationer.
Notariebrottmål är den första praktiska handboken somger svar på många av notariens frågor. Boken ger vägledningoch råd vid handläggningen av notariebrottmål ochbehandlar bland annat frågor som när mål kan avgörastrots att den tilltalade inte kommer till förhandlingen, närpolisens rapport kan läggas till grund för prövningen utanatt polisen hörs som vittne och vad man gör när ett vittnevill höras på telefon.
I denna andra upplaga har arbetats in ny lagstiftning, t.ex. om bevisupptagning vid inställd huvudförhandling och om översättning. Vidare har nya rättsfall kommenterats.
Notariebrottmål vänder sig till dem som handläggernotariebrottmål i domstolen och till yngre åklagare. Ävenmer erfarna jurister kommer att ha utbyte av boken.