.
Norstedts Juridik 200 år
  • Övrigt
  • Referensverk och tidskrifter

Norstedts Juridik 200 år

Max Lyles, Filippo Valguarnera, Bertil Bengtsson, Adam Croon, Torbjörn Ingvarsson, Johan Hirschfeldt, Claes Martinson, Katarina Fast Lappalainen, Cecilia Magnusson Sjöberg, Håkan Andersson, Richard Nordquist, Görel Granström

Jubileumsskrift

0
Norstedts Juridik 200 år
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

År 1823 bildades firma PA Norstedts och söner. Länge var juridiken en korridor i det välkända huset på Riddarholmen – idag är Norstedts Juridik sedan många år ett förlag för juridisk facklitteratur och leverantör av juridiska tjänster. Förlagets utveckling speglar i mångt och mycket världens utveckling – från böcker vars produktion både var tung och tidskrävande till digitaltryck och databaser online med mer innehåll samlat på ett ställe än 1800-talets jurister kunde drömma om.

Norstedts juridiks medarbetare har nog alltid varit stolta över sitt värv – men just i år är vi extra stolta över att fira 200 år i rättsvetenskapens tjänst. Denna jubileumsskrift är inte bara för Norstedts juridik, utan för alla rättsvetenskapligt intresserade.

Redaktörer har varit Max Lyles och Filippo Valguarnera. Skriften är uppdelad i fem delar – Lagböcker, Förarbeten, Lagkommentarer, Rättsvetenskap och doktrin – produktion av juridisk litteratur samt Läromedel. Bidragande författare – förutom redaktörerna själva – är; Richard Nordquist, Bertil Bengtsson, Adam Croon, Torbjörn Ingvarsson, Johan Hirschfeldt, Håkan Andersson, Claes Martinson, Katarina Fast Lappalainen, Görel Granström och Cecilia Magnusson Sjöberg.