.
Norstedts Juridik 200 år
  • Övrigt
  • Referensverk och tidskrifter

Norstedts Juridik 200 år

Max Lyles, Filippo Valguarnera

Jubileumsskrift

56400

564 kr (exkl. moms)

Norstedts Juridik 200 år

Norstedts Juridik 200 år

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

År 1823 bildades firma PA Norstedts och söner. Länge var juridiken en korridor i det välkända huset på Riddarholmen – idag är Norstedts Juridik sedan många år ett förlag för juridisk facklitteratur och leverantör av juridiska tjänster. Förlagets utveckling speglar i mångt och mycket världens utveckling – från böcker vars produktion både var tung och tidskrävande till digitaltryck och databaser online med mer innehåll samlat på ett ställe än 1800-talets jurister kunde drömma om.

Norstedts juridiks medarbetare har nog alltid varit stolta över sitt värv – men just i år är vi extra stolta över att fira 200 år i rättsvetenskapens tjänst. Denna jubileumsskrift är inte bara för Norstedts juridik, utan för alla rättsvetenskapligt intresserade.

Redaktörer har varit Max Lyles och Filippo Valguarnera. Skriften är uppdelad i fem delar – Lagböcker, Förarbeten, Lagkommentarer, Rättsvetenskap och doktrin – produktion av juridisk litteratur samt Läromedel. Bidragande författare – förutom redaktörerna själva – är; Richard Nordquist, Bertil Bengtsson, Adam Croon, Torbjörn Ingvarsson, Johan Hirschfeldt, Håkan Andersson, Claes Martinson, Katarina Fast Lappalainen, Görel Granström och Cecilia Magnusson Sjöberg.