Norstedts Förskola Referens - grundpärm inkl. stående order på uppdateringar
Norstedts Juridik

Norstedts Förskola Referens - grundpärm inkl. stående order på uppdateringar

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

En regelsamling för förskolan, som innehåller relevanta lagar, förordningar och föreskrifter samt kollektivavtal och rättspraxis. Materialet har valts ut med utgångspunkt i det ansvarsområde en förskolechef har, bl.a. de delar av skollagen som rör förskolan, läroplanen för förskolan, regler om anställning, arbetsmiljö, sekretess och socialtjänst. Pärmen uppdateras 2 ggr/år. Vid uppdatering byts hela häften ut. Med uppdateringen oktober 2007 kompletteras regelsamlingen med en ny pärm: Förskola praxis & avtal.

Angivet pris avser den senast uppdaterade grundpärmen.
Digital utgåva:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Pärm med lösblad
  • Omfång: 340
  • ISBN: 978-913910125-3