.
Normprövning
  • Offentlig rätt
  • Förvaltningsrätt
  • Statsrätt

Normprövning

Karin Åhman, Olof Wilske

Domstolarnas och Lagrådets kontroll av normgivningens förenlighet med grundlagen och Europarätten

Planerad utgivning under november 2023.
71700

717 kr (exkl. moms)

Normprövning

Normprövning

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Boken handlar om domstolarnas möjlighet att åsidosätta lägre regler och vägra att tillämpa dem om de strider mot en överordnad regel som finns i regeringsformen eller europarätten. Bokens syfte är bl.a. att visa utvecklingen i domstolarna rörande dessa mål och att belysa vilka olika metoder för normprövningskontroll som förekommer samt vilken betydelse en utökad normprövning kan få med uppenbarhetsrekvisitets i RF 11 kap. 14 § avskaffande. Vad medför detta för domstolarna och vilka konstitutionella utmaningar står vi inför?