Normgivningen inom åklagarväsendet. Ds 2016:15
Justitiedepartementet

Normgivningen inom åklagarväsendet. Ds 2016:15

17000

170 kr (exkl. moms)

Föreslår att vissa äldre bemyndiganden, som i nuvarande lagstiftning er riksåklagaren rätt att besluta bindande föreskrifter, ändras så att delegationen utformas på samma sätt som gäller för förvaltningsmyndigheter i övrigt, dvs att bemyndigandet riktas till Åklagarmyndigheten.Föreslår också att uppgiften att avgöra om åklagare får vara rättegångsombud delegeras till Åklagarmyndigheten och att riksåklagaren ska besluta i sådana frågor.
För att ta del av komletta förslag - köp Ds:n!Teckna stående order på Ds från Justitiedepartementet!