Normalbelopp för kalenderåret 2005 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning, ändrade allmänna råd
Skatteverket

Normalbelopp för kalenderåret 2005 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning, ändrade allmänna råd

3800

38 kr (exkl. moms)

Ändring av SKV A 2004:39.

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.