Normalbelopp för kalenderåret 2005 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning, allmänna råd
Skatteverket

Normalbelopp för kalenderåret 2005 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning, allmänna råd

3700

37 kr (exkl. moms)

Ändrad genom SKV A 2005:6.

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.