Normalbelopp för kalenderåret 2004 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning, ändrade allmänna råd
Skatteverket

Normalbelopp för kalenderåret 2004 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning, ändrade allmänna råd

2700

27 kr

Produktdetaljer: