Normalbelopp för kalenderåret 2004 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning, ändrade allmänna råd
Skatteverket

Normalbelopp för kalenderåret 2004 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning, ändrade allmänna råd

2700

27 kr

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.
Produktdetaljer: