Normalbelopp för kalenderåret 2003 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning, allmänna råd
Riksskatteverket

Normalbelopp för kalenderåret 2003 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning, allmänna råd

3500

35 kr (exkl. moms)

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.
Produktdetaljer: