Normalbelopp för kalenderåret 2002 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning, allmänna råd
Riksskatteverket

Normalbelopp för kalenderåret 2002 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning, allmänna råd

3040

30 kr

Riksskatteverkets serie RSV S har upphört och ersatts av två serier: RSV med allmänna råd och RSV M med övrig information. Prenumerera på RSV Skatt med samtliga författningar från Riksskatteverket.
Produktdetaljer: