Normalbelopp för kalenderåret 2000 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning, rekommendationer
Riksskatteverket

Normalbelopp för kalenderåret 2000 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning, rekommendationer

2800

28 kr (exkl. moms)

Innehåller aktuella belopp enligt utlandsreseförordningen.

Prenumerera på RSV Skatt
Produktdetaljer: