Normalbelopp för kalenderåret 2000 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning, ändrade rekommendationer
Riksskatteverket

Normalbelopp för kalenderåret 2000 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning, ändrade rekommendationer

1920

19 kr (exkl. moms)

Ändrade belopp i utlandsreseförordningen för Kongo, Moldavien och Puerto Rico

Prenumerera på RSV Skatt