Normalbelopp för kalenderåret 2000 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning, ändrade rekommendationer
Riksskatteverket

Normalbelopp för kalenderåret 2000 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning, ändrade rekommendationer

1920

19 kr

Ändrade belopp i utlandsreseförordningen för Libyen, Rwanda och Turkiet.

Prenumerera på RSV Skatt
Produktdetaljer: