Normalbelopp för kalenderåret 1999 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning, rekommendationer
Riksskatteverket

Normalbelopp för kalenderåret 1999 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning, rekommendationer

2690

27 kr (exkl. moms)

Innhåller aktuella belopp enligt utlandsreseförordningen.