Normalbelopp för kalenderåret 1999 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning, ändrade rekommendationer (RSV S 1998:38)
Riksskatteverket

Normalbelopp för kalenderåret 1999 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning, ändrade rekommendationer (RSV S 1998:38)

1840

18 kr (exkl. moms)

Ändrad lydelse av aktuella belopp enligt utlandsreseförordningen.

Prenumerera på RSV Skatt