Normalbelopp för kalenderåret 1997 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning, ändrade rekommendationer
Riksskatteverket

Normalbelopp för kalenderåret 1997 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning, ändrade rekommendationer

1800

18 kr (exkl. moms)

Produktdetaljer: