Nordiskt samarbete 2017. Skr. 2017/18:90
Utrikesdepartementet

Nordiskt samarbete 2017. Skr. 2017/18:90

7600

76 kr

I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet under 2017 mellan de nordiska ländernas regeringar, med huvudsaklig inriktning på verksamheten i Nordiska ministerrådet.
Produktdetaljer: