Nordiskt samarbete 2016. Skr. 2016/17:090
Utrikesdepartementet

Nordiskt samarbete 2016. Skr. 2016/17:090

7600

76 kr

I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet under 2016 mellan de nordiska ländernas regeringar, med huvudsaklig inriktning på verksamheten i Nordiska ministerrådet.
Produktdetaljer: