Nordiskt samarbete 2014. Skr. 2014/15:90.
Utrikesdepartementet

Nordiskt samarbete 2014. Skr. 2014/15:90.

7600

76 kr (exkl. moms)

Regeringen redogör för samarbetet mellan de nordiska ländernas regeringar under 2014, med huvudsaklig inriktning på verksamheten i Nordiska ministerrådet.
Tryckt upplaga: