Nordiskt avtal om samarbete i konkurrensfrågor. Prop. 2017/18:222
Näringsdepartementet

Nordiskt avtal om samarbete i konkurrensfrågor. Prop. 2017/18:222

7600

76 kr (exkl. moms)

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om samarbete i konkurrensfrågor och Sveriges anslutning till det. Avtalet ersätter det nordiska avtalet om samarbete i konkurrensfrågor av den 16 mars 2001 och den 9 april 2003, till vilket Sverige har anslutit sig. Det nya avtalet föranleder inga lagändringar.
Tryckt upplaga: