.
NJA II. Lösa häften - årsbunden prenumeration

NJA II. Lösa häften - årsbunden prenumeration

Tidskrift för lagstiftning m.m.

Produkt-id: 6683936358566
ID: 9668D12DCE80758CC1256966003122D3

6.125 kr (exkl. moms)

NJA II. Lösa häften - årsbunden prenumeration

NJA II. Lösa häften - årsbunden prenumeration

Om boken

Presenterar förarbeten till ett urval av ny lagstiftning. Central lagstiftning inom civilrätten, straffrätten och processrätten behandlas utförligt, men även andra viktiga lagar tas upp. Motiven är sammanställda under resp. paragraf i lagen. Utkommer med tre häften per prenumerationsperiod: i augusti, december och april.

Vill du beställa äldre årsböcker eller enstaka lösa häften av Nytt juridiskt arkiv? Kontakta Norstedts Juridiks kundservice!
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/C70012.png", "type"=>"print", "product_id"=>"9668D12DCE80758CC1256966003122D3", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"9668D12DCE80758CC1256966003122D3", "verkid"=>"P000011744", "subject_areas"=>["Straffrätt"], "subtitle"=>"Tidskrift för lagstiftning m.m.", "datechanged"=>"2023-03-22", "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"21", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "show_stock"=>"No"}