.
NJA I. Lösa häften inkl. årsbok - årsbunden prenumeration

NJA I. Lösa häften inkl. årsbok - årsbunden prenumeration

Rättsfall från Högsta domstolen

815600

8.156 kr (exkl. moms)

NJA I. Lösa häften inkl. årsbok - årsbunden prenumeration

NJA I. Lösa häften inkl. årsbok - årsbunden prenumeration

Om boken

Rättsfall från Högsta domstolen samlade i sju häften per prenumerationsperiod samt inbunden årsbok.

Vill du beställa äldre årsböcker eller enstaka lösa häften av Nytt juridiskt arkiv? Kontakta Norstedts Juridik kundservice!