NJA I. Lösa häften inkl. årsbok - årsbunden prenumeration
  • domstolar
  • HD

NJA I. Lösa häften inkl. årsbok - årsbunden prenumeration

Rättsfall från Högsta domstolen

658500

6,585 kr (exkl. moms)

NJA I. Lösa häften inkl. årsbok - årsbunden prenumeration

NJA I. Lösa häften inkl. årsbok - årsbunden prenumeration

  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Inbunden bok
  • ISBN: C70011
  • Ämnen: Straffrätt & Rättsväsen

Om boken

Rättsfall från Högsta domstolen samlade i sju häften per prenumerationsperiod samt inbunden årsbok.

Vill du beställa äldre årsböcker eller enstaka lösa häften av Nytt juridiskt arkiv? Kontakta Wolters Kluwers kundservice!