NJA I. Lösa häften - årsbunden prenumeration
Norstedts Juridik

NJA I. Lösa häften - årsbunden prenumeration

448400

4,484 kr

Rättsfall från Högsta domstolen samlade i sju häften per prenumerationsperiod.

Vill du beställa äldre årsböcker eller enstaka lösa häften av Nytt juridiskt arkiv? Kontakta Norstedts Juridiks kundservice!
Produktdetaljer: