.
NJA I. Lösa häften - årsbunden prenumeration

NJA I. Lösa häften - årsbunden prenumeration

Rättsfall från Högsta domstolen

624000

6.240 kr (exkl. moms)

NJA I. Lösa häften - årsbunden prenumeration

NJA I. Lösa häften - årsbunden prenumeration

Om boken

Rättsfall från Högsta domstolen samlade i sju häften per prenumerationsperiod.

Vill du beställa äldre årsböcker eller enstaka lösa häften av Nytt juridiskt arkiv? Kontakta Norstedts Juridiks kundservice!