.
Nitton röster om tjugo års ekobrottsbekämpning.

Nitton röster om tjugo års ekobrottsbekämpning.

Från 1995 års samlade åtgärder till dagens samverkan - En antologi

33400

334 kr (exkl. moms)

Nitton röster om tjugo års ekobrottsbekämpning.

Nitton röster om tjugo års ekobrottsbekämpning.

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

År 1995 lanserade regeringen en omfattande strategi mot ekonomisk brottslighet. Strategin blev mycket tongivande och ledde fram till att Ekobrottsmyndigheten bildades och att det inom Skatteverket inrättades särskilda skattebrottsenheter.Nu har det gått tjugo år sedan strategin sattes i verket.

Vad har fungerat, vad kan förbättras, behövs en ny strategi eller åtminstone nya reformer? Det är frågor som ställs och besvaras av författarna. Syftet med antologin är att den ska tjäna som underlag och inspirationskälla för diskussioner om hur vi går vidare för att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. Författare är Lars Korsell och Björn Blomqvist.
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.