NISU 20104, tilläggsdirektiv
Försvarsdepartementet

NISU 20104, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Förlängd tid för utredningsuppdraget.