”New” POPs in marine mammals in Nordic Arctic and NE Atlantic areas during three decades
Norstedts Juridik

”New” POPs in marine mammals in Nordic Arctic and NE Atlantic areas during three decades

40300

403 kr

Marina däggdjur är särskilt utsatta för miljögifter beroende på de stora fettlagren i deras kroppar. Här redovisas en undersökning av vilka nya miljögifter som tillkommit sedan 1980-talet. De djur som studerats är bl.a. olika arter av valar och sälar.
Leveranstid 2-3 veckor.Språk: engelska
Produktdetaljer: